1 etiketli içerik "trafik sigortası gaziantep"

Neticeler 1 - 1 / 1

Trafik Sigortası

Kategori: ELG Sigorta İçerik
Oluşturulduğu Tarih Çarşamba, 09 Nisan 2014 19:02

Standart Bir Trafik Poliçesinde Hangi Teminatlar Var?

Teminat limitleri, araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlara göre değişebilir. Ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilen ölümlü veya yaralanmalı zararları ve maddi zararları Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dahilinde karşılar.
Trafik sigortası aracın başkalarına zarar vermesi durumunda, yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masrafları karşılar.

Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda, ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları sigorta limitleri içinde karşılanması, aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verilen maddi zararlar da sigorta limitleri içinde tazmin edilir.

 
 

 

Trafik Sigortası Yaptırılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Zorluklar

Trafik sigortasının, karayollarında işletilen tüm motorlu araçlar için kanunen zorunlu bir sigorta olduğundan bahsetmiştik. Yaptırılmaması durumunda araç sahibinin göze alması gereken bazı yaptırımlar söz konusu.

Karayolları Trafik Kanunu 91/5 maddesi gereğince, gerekli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilmektedir. Trafik sigortası bulunmayan araçlar tespit edildikleri zaman yasal olarak bağlanırlar.

Güvence hesabı denilen bir uygulama ile Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Poliçesi bulunmayan araçların sebep oldukları trafik kazalarında, mağdurların bedensel zararları teminat limitleri dahilinde karşılanır. Söz konusu hesap, ödediği bu tazminat için trafik poliçesi yaptırmayan sürücülere yaptığı ödemeleri yasal faizi ile birlikte rücu eder. Yani trafik sigortası yaptırmayan ancak kazaya karışan sürücüler, gerçekleşen kaza nedeniyle sebep olunan zararları yasal faizi ile ödemek zorunda kalırlar.

Primin Hesaplanmasında Etkili Olan Faktörler

 

Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatları‘nda belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.
Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması da trafik sigortasının primini etkiler. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatları‘nda belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.
Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi (hasarsızlık indirimi) veya prim artırımı uygulaması, işleteni araç satılana kadar takip eder. Yani aracınızı satıp yeni bir araç almanız durumunda eski aracınızda bulunan trafik sigortasını iptal ettirerek kalan süre için prim iadesi almanız ve yeni araç için hasarsızlık indiriminden vazgeçerek sıfırdan poliçe yaptırmanız gerekiyor.
 

 

JoomShaper
anadolu sigorta gaziantep şubesi anadolu sigorta kasko anadolu sigorta sağlık sigortası anadolu trafik sigortası bireysel emeklilik sistemi gaziantep ergo kasko gazintep ergo sağlık sigortası ergo sigorta gaziantep şubesi ergo trafik sigortası gaziantep anadolu sigorta pert kasko gaziantep bes başvurusu gaziantep bireysel emeklilik sistemi gaziantep groupama kasko gaziantep kasko acentesi gaziantep konut sigortası gaziantep mesleki sorumluluk sigortası gaziantep sağlık sigortası gaziantepteki kasko acenteleri gaziantepteki kasko firmaları gaziantepteki trafik sigortası acenteleri gaziantep trafik sigortası groupama gaziantep groupama sağlık sigortası groupama sigorta gaziantep groupama trafik sigortası pert kasko gaziantep sağlık sigortası gaziantep sorumluluk sigortası sorumluluk sigortası gaziantep trafik sigortası gaziantep